Polityka prywatności i COOKIES

Zasady przetwarzania danych

E-pasaż.eu sp. z o.o. (dalej E-Pasaż.eu) przywiązuje dużą wagę do szanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

E-Pasaż.eu zbierając i przetwarzając dane osobowe stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych (6x6).

 1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:
 1. „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”
 2. „ograniczenie celu”,
 3. „minimalizacja danych”,
 4. „prawidłowość”,
 5. „ograniczenie przechowywania”,
 6. „integralność i poufność”.
  1. Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:
 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub wiele plików cookie.

Pliki cookie mogą być zamieszczane przez e-pasaż jak i podmioty trzecie, z którymi e-pasaż współpracuje. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Abyś mógł skorzystać z funkcjonalności oferowanych przez serwis będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o

a.    adres e-mail;

b.    imię;

c.    nazwisko;

d.    adres zamieszkania;

e.    datę urodzenia;

f.    płeć;

g.    numer telefonu komórkowego;

i.    odpowiedzi na dodatkowe pytania,

j.  operator telekomunikacyjny podanego numeru telefonu.

 Zostaniesz poproszony również o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez e-pasaż.

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, dokładną datę (dzień miesiąc, rok, godzina i minuta) rejestracji; nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej tzw. plikom cookies.

Kto jest administratorem i jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest e-pasaż eu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Walecznych 68/9 (03-926 Warszawa),

Z Inspektorem Ochrony Danych możesz kontaktować się pod adresem e-mail kontakt@osmg.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres

Inspektor Ochrony danych

E-Pasaż.eu Sp. z o.o.

03-926 Warszawa

ul. Walecznych 68/9

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisów e-pasaż będą przetwarzane w następujących celach:

 1. skorzystanie z oferty serwisu, konkursu lub wypełnienie ankiety
 2. prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskanie i utrzymanie klienta
 3. sprzedaży produktów oraz usług
 4. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk
 5. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach
 6. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
 7. archiwizacji
 8. spełniania obowiązku prawnego ciążącego na E-pasaż.eu

 

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych będzie:

 1. udzielona zgoda
 2. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 3. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich  jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski

 

Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie będą one przekazywane

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Twoje dane będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku  z prowadzonymi działaniami na FB, czyli w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu narzędzi w szczególności takich jak Google Analitics, Facebook Pixel

Twoje dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. procesorom w związku ze zleconymi przez E-Pasaż.eu działaniami realizowanymi w imieniu Klientów E-Pasaż.eu
 2. firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
 3. kancelariom prawnym, którym E-Pasaż.eu zlecił np. prowadzenie postępowania
 4. podmiotom współpracującym (lista upoważnionych podmiotów) z E-Pasaż.eu, które mogą zamieszczać własne pliki cookies , które będą dostępne na stronie zawierającą listę upoważnionych podmiotów.
 5. innym podmiotom, w tym dostawcom produktów lub usług oraz organizacjom społecznym i pozarządowym stosownie do przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Przez jaki okres dane będą przetwarzane

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować e-pasaż do przetwarzania danych przez określny czas,
 2. obsługi utworzonego profilu w bazie
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów e-pasaż (administratora danych),
 4. okres na jaki została udzielona zgoda

 

Jakie masz prawa

Posiadasz prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
 2. sprostowania danych,
 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
 6. przeniesienia Państwa danych osobowych

 

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzając Twoje dane, które są zbierane za pomocą cookies, E-pasaż w większości przypadków nie jest w stanie zidentyfikować Twojej osoby. Zatem jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Tobie praw, będziesz poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania Ciebie.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez E-pasaż, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jakie będą konsekwencje nie podania danych

Podanie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do skorzystania z konkursu, bez ich podania udział w konkursie będzie niemożliwy.   

W jaki sposób profilujemy

E-pasaż korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:

 1. profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji.
 2. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie będziesz otrzymywać (oferta dopasowana do Twoich potrzeb)

 

W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych?

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na skrzynkę kontakt@osmg.pl

Wykorzystywanie „cookies”

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies”, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki „cookies” nie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwe do odczytania tylko przez stronę , która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać informacje o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy Cię najbardziej interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania go Twoich potrzeb, ułatwienia Tobie funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Każdy indywidualny Cookie składa się z czterech podstawowych części:

 1. Nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie,
 2. Nazwa Cookie: cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła.
 3. Termin ważności: Ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie).
 4. Wartość: to informacje w pliku cookie, którą strona WWW używa do "zapamiętania" poprzedniej wizyty.

W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

 

Więcej informacji- Internet Explorer

Więcej informacji- Chrome

Więcej informacji- Firefox

 

Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików „cookies” na Twojego urządzenia (komputera, laptopa, telefonu). Aby to zrobić musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, lub nie wyrazić zgody w przypadku gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, mogą spowodować utratę pewnych funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze (patrz linki powyżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/) lub (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

Stosujemy następujące pliki cookie na naszych stronach:

Nazwa pliku Cookie 

Wygasa po (okres ważności)

Opis pliku cookie

PHPSESSID

z końcem sesji

plik cookie wykorzystywany do rozpoznawanie sesji oraz prawidłowego wyświetlania informacji w serwisie

 

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Warszawa, dn. 25.05.2018

 

 

 

LISTA UPOWAŻNIONYCH PODMIOTÓW

 

1). Uczestnik korzystając z serwisu lub biorąc udział w konkursie lub ankiecie wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, na zasadach określonych w Polityce Prywatności, w celach marketingowych kolejnym administratorom danych.

2). Dla Uczestników, którzy spełnią kryteria profilu danych osobowych Partnerów E-Pasaż.eu i po przekazaniu danych przez E-Pasaż.eu, następujący Partnerzy staną się administratorami ich danych osobowych:

 

Virtualo Sp. z o. o. 

Adres: 00-017 Warszawa, ul. Marszałkowska 104/122

Cel przetwarzania danych: przesyłanie informacji handlowych na urządzenia końcowe drogą elektoniczną: mailing


Nationale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 

adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Cel przetwarzania danych: przesyłanie informacji handlowych na urządzenia końcowe drogą elektoniczną : mailing, MMS, SMS, IVR, i połączenia głosowe TMK oraz direct marketing

 

 

Learning System Poland S.A

adres administratora danych:Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

cel przetwarzania danych: przesyłanie informacji handlowych na urządzenia końcowe drogą elektoniczną: mailing, MMS, SMS, IVR, i połączenia głosowe TMK oraz direct marketing 

 

OrangeBuddies Media International B.V.

adres administratora danych: Bruggestraat 49 1-2, 3841 CM Harderwijk, Netherlands

cel przetwarzania danych:  przesyłanie informacji handlowych na urządzenia końcowe drogą elektoniczną: mailing


Bonotour Agencia Viajes Tuttocard S.L 

adres administratora danych: Filá Cordón, 36 03803, Alcoy Spain

cel przetwarzania danych:  przesyłanie informacji handlowych na urządzenia końcowe drogą elektoniczną: mailing

 

Tarsago Polska Sp. z o.o.

adres administratora danych: Domaniewska 41, 02-672 Warszawa

cel przetwarzania danych:  przesyłanie informacji handlowych na urządzenia końcowe drogą elektoniczną: mailing, telemarketing, wysyłka pocztowa

 

MoneyBabble.pl będącej własnością firmy CarrotBottle.com

adres administratora danych: os. Szklane Domy 1/108, 31-972 Kraków

cel przetwarzania danych:  przesyłanie informacji handlowych na urządzenia końcowe drogą elektoniczną: mailing

 

rankomat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. 

adres administratora danych: 01-192 Warszawa, ul. Leszno 14

cel przetwarzania danych:  przesyłanie informacji handlowych na urządzenia końcowe drogą elektoniczną: mailing

 

EKOSYNERGIA SP. Z O.O.

adres administratora danych: ul. Krotoszyńska 133, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

cel przetwarzania danych: przesyłanie informacji handlowych na urządzenia końcowe drogą elektoniczną: mailing, MMS, SMS, IVR, i połączenia głosowe TMK oraz direct marketing 

 

Media Adgo S.L.

adres c/ Consell de Cent 333, 5ª floor 08007 Barcelona, Spain

cel przetwarzania danych:  przesyłanie informacji handlowych na urządzenia końcowe drogą elektoniczną: mailing 

 

P4 Sp. z o.o.

Adres: 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7

Cel przetwarzania danych: przesyłanie informacji handlowych na urządzenia końcowe drogą elektoniczną : mailing, MMS, SMS, IVR, i połączenia głosowe TMK oraz direct marketing

 

Zuwi Sp. z o.o.

adres administratora danych: ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa

cel przetwarzania danych:  przesyłanie informacji handlowych na urządzenia końcowe drogą elektoniczną: mailing

Colonnade Insurance S.A. 

zarejestrowana w Luksemburgu pod numerem B 61605, siedziba główna: 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, prowadząca działalność w Polsce poprzez Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa 

Polityka prywatności: https://colonnade.pl/polityka-prywatnosci

Cel przetwarzania danych: przesyłanie informacji handlowych na urządzenia końcowe drogą elektoniczną : mailing, MMS, SMS, IVR, i połączenia głosowe TMK oraz direct marketing

Media System Sp. z o.o.

adres: ul. Zygmunta Augusta 7, 85-082 Bydgoszcz

Cel przetwarzania danych: przesyłanie informacji handlowych na urządzenia końcowe drogą elektoniczną : MMS, SMS, IVR, i połączenia głosowe TMK oraz direct marketing

NEAR CAMMINO s.r.o., 

adres: Hlubinska 1378/36 Moravska Ostrava, 70-200 Ostrava

Cel przetwarzania danych: przesyłanie informacji handlowych na urządzenia końcowe drogą elektoniczną : mailing, MMS, SMS, IVR, i połączenia głosowe TMK oraz direct marketing

Mobime Lead Generation Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Adres: ul. Wiertnicza 45A, 02-952 WARSZAWA

Cel przetwarzania danych: przesyłanie informacji handlowych na urządzenia końcowe drogą elektoniczną : mailing, MMS, SMS, IVR, i połączenia głosowe TMK oraz direct marketing

Sanmarks Sp. z o.o.

Adres: Słowackiego 36, 37-600 Lubaczów

Cel przetwarzania danych: przesyłanie informacji handlowych na urządzenia końcowe drogą elektoniczną : MMS, SMS, IVR, i połączenia głosowe TMK oraz direct marketing

Netsprint S.A.

Adres: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Cel przetwarzania danych: Cookies,  polityka prywatności: http://spoldzielnia.nsaudience.pl/opt-out/ 

 

 

Orange Polska

Adres: Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 

kanał komunikacji: e-mail marketing, wysyłka pocztowa, telemarketing, SMS marketing, IVR